ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KLENICY
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 2 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.4 KiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOC, 228 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.4 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy-WZÓR (PDF, 942 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - PFU (ZIP, 19.4 MiB)
 • załacznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 164.5 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 129.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOC, 228 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.5 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy-WZÓR (PDF, 974.8 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - PFU (ZIP, 48.2 MiB)
 • 5. załącznik nr 5 SWZ - decyzje.zip (ZIP, 4.5 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.4 KiB)
 • załącznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 164.5 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 77.1 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 350.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - przesunięcie terminu składania ofert (PDF, 166.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.7 KiB)