ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik – Gmina Bojadła
Status zamówienia
w toku
Załączniki
  • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135 KiB)
  • SWZ + załączniki 1-7 (PDF, 1.3 MiB)
  • Załącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja techniczna (ZIP, 8.6 MiB)
  • Załączniki do SWZ od 1-7 wer. edytowalna (DOCX, 85.3 KiB)
  • Załącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja techniczna poprawiona (ZIP, 8.8 MiB)
  • zmiana załącznika SWZ (PDF, 499.7 KiB)
  • INFORMACJA O KWOCIE JAKA ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - art. 222 UST. 4 USTAWY PZP (PDF, 683.1 KiB)
  • informacja z otwarcia ofert - art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PDF, 695.6 KiB)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 640.1 KiB)