ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż dwóch pieców gazowych w budynku Szkoły Podstawowej w Bojadłach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 963.7 KiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ - FORMULARZ OFERTY - edytowalny (DOC, 225 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.2 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - projekt umowy piece (PDF, 765.3 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia PS-1 (PDF, 669.8 KiB)
 • 5. załącznik nr 5 SWZ - Przedmiar Szkoła w Bojadłach (PDF, 425.7 KiB)
 • 6. załącznik nr 6 SWZ - Projekt budowlany wraz z mapami (ZIP, 7.1 MiB)
 • 7. zalacznik nr 7 SWZ - Zobowiazanie podmiotu trzeciego (DOCX, 23.1 KiB)
 • 8. załącznik nr 6 SWZ - wykaz robót (DOCX, 17.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 38.2 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (ZIP, 1.1 MiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 494.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 953.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka Pólko
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 913.3 KiB)
 • 1. załacznik nr 1 SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOCX, 89.1 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 71.6 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR UMOWY (PDF, 870.6 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - Przedmiar robót (ZIP, 1.1 MiB)
 • 5. załacznik nr 5 SWZ - Projekt techniczny (ZIP, 3.1 MiB)
 • 6. załacznik nr 6 SWZ - STWiOR (ZIP, 2.4 MiB)
 • załacznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 107.5 KiB)
 • promesa (PDF, 1 MiB)
 • Postanowienie - Zarząd Powiatu Zielonogórskiego (PDF, 390.2 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 187.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 317 KiB)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 565.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-04-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej nr 000505F Bełcze Susłów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 124.9 KiB)
 • SWZ (PDF, 1014.2 KiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOCX, 91.2 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków (DOCX, 77.8 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w spr. zamówienia publicznego - wzór umowy (PDF, 848.1 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 do SWZ - Przedmiar robót Bełcze - Susłów (PDF, 1.4 MiB)
 • 5. załącznik nr 5 do SWZ - Projekt techniczny Bełcze - Susłów (PDF, 9.1 MiB)
 • 6. załącznik nr 6 do SWZ - STWIOR Bełcze - Susłów (PDF, 1.7 MiB)
 • 7. załącznik nr 7 do SWZ - Projekt budowlany Bełcze - Susłów (PDF, 18.6 MiB)
 • Pozwolenie na budowę Bełcze - Susłów (PDF, 935.4 KiB)
 • wstępna promesa (PDF, 1 MiB)
 • załącznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 107.5 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (PDF, 245.3 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 164.7 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 346.5 KiB)
 • załącznik do odpowiedzi na pytania (PDF, 216.1 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 36.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert Bełcze Susłów (PDF, 309.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 478.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000543F w miejscowości Klenica
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 1001.9 KiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOCX, 84.6 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - edytowalny (DOCX, 71 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR (PDF, 922 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - PFU i uzgodnienia (ZIP, 12.2 MiB)
 • załacznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 101 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 66.8 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (PDF, 360.6 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 178.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 338 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000575F Sosnówka-Pólko
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 1 MiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOCX, 91.1 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - edytowalny (DOCX, 76.3 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR UMOWY (PDF, 856.2 KiB)
 • załacznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 107.5 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 73.2 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ Przedmiar robót (ZIP, 1.7 MiB)
 • załącnik nr 5 do SWZ - Projekt techniczny (ZIP, 2.6 MiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - STWiOR (ZIP, 1.7 MiB)
 • zmiany treści SWZ (PDF, 337.1 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 46.3 KiB)
 • odpowiedzi na pytania i zmiany SWZ (PDF, 317.9 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 40.2 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - edytowalny (poprawiony) (DOCX, 77.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (ZIP, 5.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 192.9 KiB)
 • odpowiedź na pytanie (PDF, 311.3 KiB)
 • Załącznik graficzny (PDF, 541.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 660.3 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 309.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw w miejscowości Bojadła jako miejsca integracji społecznej mieszkańców.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOCX, 234.5 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - edytowalny (DOCX, 220.7 KiB)
 • załacznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia (DOCX, 266.1 KiB)
 • załacznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 253.5 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 218.3 KiB)
 • załacznik nr 4 do SWZ - PRZEDMIAR (PDF, 2.1 MiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PDF, 2.3 MiB)
 • załącznik nr 6 do SWZ - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 1.6 MiB)
 • Zmiana treści SWZ (PDF, 261.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia (DOCX, 265 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 269.2 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 206.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 37.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02 (PDF, 43.7 KiB)
 • zmiany treści SWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • odpowiedzi na pytania, zmiany tresci SWZ. (PDF, 386.4 KiB)
 • załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - edytowalny (poprawiony) (DOCX, 223.4 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 42.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.9 KiB)
 • zmiany zapisów SWZ (PDF, 589.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 263.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik i Młynkowo”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 162.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • załącznik SWZ nr 1 i 2 edytowalny - formularz oferty, oświadczenie (DOC, 165.5 KiB)
 • załącznik SWZ nr 3 - wzór umowy o roboty budowlane budowa sieci wodociągowej Pyrnik, Młynkowo (PDF, 739.9 KiB)
 • załącznik 4 Przedmiary robót (ZIP, 671.9 KiB)
 • załacznik 5 Projekt budowlany (ZIP, 17.8 MiB)
 • załacznik 6 Specyfikacja Techniczna odbioru i wykonan (ZIP, 1.4 MiB)
 • załacznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 118 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 81 KiB)
 • odpowiedź na pytanie wykonawcy (PDF, 212.5 KiB)
 • informacja z art. 222 ust.4 Ustawy PZP o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 201.4 KiB)
 • INFORMACJA z otwarcia ofert art. 222 ust. 5 ustawy PZP. (PDF, 378.8 KiB)
 • wniosek o przedłużenie terminu związania z ofertą (PDF, 653.1 KiB)
 • oświadczenie do wniosku o przedłużenie terminu związania z ofertą (PDF, 298.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 427.6 KiB)