ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w BojadłachDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach

Szczegóły informacji

Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: Środki własne + dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Nr UZP: 342356-2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-11-22 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-11-22 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2016-11-14 przez Grzegorz Bosy

Treść:

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach.
Samochód fabrycznie nowy (rok produkcji podwozia nie starszy niż 2016.), moc silnika silnik wysokoprężny o mocy min. 220kW, silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6 oraz wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 – uterenowiony.
 
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w opisie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
 
Warunki gwarancji - min. 2 lata gwarancji na cały przedmiot licząc od dnia ostatecznego odbioru.
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.
 
Podwykonawcy: - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia,
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
- Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-14 14:52:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Bosy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-14 15:15:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Bosy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-11-28 16:21:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony