ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2017-10-31
Data rozstrzygnięcia
2017-11-13
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 951.1 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2017-05-04
Data rozstrzygnięcia
2017-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 432.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 438.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2016-11-14
Data rozstrzygnięcia
2016-11-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 902.8 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2015-09-07
Data rozstrzygnięcia
2015-10-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła 01.01.2016-31.12.2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 534.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 315.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2015-02-26
Data rozstrzygnięcia
2015-04-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 353.3 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2014-03-21
Data rozstrzygnięcia
2014-04-02
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 544.9 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2014-03-13
Data rozstrzygnięcia
2014-03-31
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 767.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2014-03-05
Data rozstrzygnięcia
2014-04-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 571.6 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2014-01-27
Data rozstrzygnięcia
2014-03-10
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.7 MiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2013-12-12
Data rozstrzygnięcia
2014-01-21
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 2.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji