ˆ

Wyniki

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-09-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:08:48 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i beczki asenizacyjnej) Grzegorz Bosy

Zmiany z dnia: 2018-09-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:33:21 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i beczki asenizacyjnej) Grzegorz Bosy

Zmiany z dnia: 2018-08-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:40:05 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i beczki asenizacyjnej) Grzegorz Bosy
« powrót do poprzedniej strony