ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości KlenicaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica

Szczegóły informacji

Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr UZP: 522613-N-2019 z dnia 2019-03-07

Termin składania ofert / wniosków: 2019-03-25 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-03-25 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła - pokój nr 8 (sekretariat urzędu)

Ogłoszono dnia: 2019-03-07 przez Grzegorz Bosy

Treść:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Klenica na dz. nr 901 w obrębie ewidencyjnym Klenica. W skład przedsięwzięcia wchodzi budowa: - boiska sportowego wielofunkcyjnego, - obiektów małej architektury służącej rekreacji codziennej, - utwardzenie terenu stanowiącego ciągi komunikacyjne. Boisko wielofunkcyjne musi zostać wykonane z nawierzchni poliuretanowej, posiadającej badania na zgodność z normą PN-EN 14877 lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe. Kolorystyka boiska została określona w dokumentacji projektowej. Powierzchnia całkowita boiska to: 672,00 m2, zaś szerokość 21,0 m, a długość 32,0 m. Wyposażenie projektowanych boisk musi składać się m.in. z: - bramek aluminiowych do piłki nożnej wraz z całosezonowymi siatkami, - piłkochwytów z siatkami polipropylenowymi o wysokiej wytrzymałości, - stojaków do koszykówki stalowych ocynkowanych, - słupków stalowych do siatkówki montowanych w tulejach, - siatka całosezonowa do siatkówki, - koszy na śmieci – 4 szt. - tablica informacyjna. Teren rekreacyjny (tj. plac zabaw) składa się z: huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wagowej czteroosobowej, piaskownicy, dwóch bujaków oraz regulaminu placu zabaw. Nawierzchnia placu musi zostać wykonana z płytek poliuretanowych o właściwościach amortyzujących. W skład zagospodarowania terenu wokół zespołu rekreacyjnego wchodzą: - posadowienie drewnianego ogrodzenia terenu placu zabaw w wysokości 1,1 m wraz z furtką, - ułożenie w obrębie ogrodzenia boisk wokół Sali gimnastycznej z kostki typu polbruk o grubości 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej o grubości minimum 10 cm zagęszczonej, w obramowaniu z obrzeży betonowych na ławie z betonu B15 z oporem, - obsianie trawników na zewnątrz boiska na podbudowie humusowej o grubości min. 10cm. Wykonawca musi zapewnić funkcjonowanie szkoły bez zakłóceń w okresie wykonywania przez niego robót budowlanych, a zajęcia lekcyjne muszą odbywać się bez przeszkód. Wszelkie utrudnienia w korzystaniu z budynku i placu szkoły muszą być uzgodnione z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego oraz Dyrektorem Szkoły. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt następujące osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia; a) kierownika budowy, b) kierownika robót drogowych, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności umożliwiającej pełnienie funkcji kierownika robót na robotach objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe, bądź nazwę producenta lub niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary (parametry), dopuszcza się - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji na rynku - dostarczenie w ramach zamówienia materiałów, rozwiązań równoważnych, spełniających wymagania opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym: w dokumentacji projektowej (poglądowym/pomocniczym przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisie technicznym, rysunkach). Pomimo dołożenia wszelkich starań, w OPZ mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-07 14:26:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Bosy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-07 14:45:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-29 11:50:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony