ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2013-09-30
Data rozstrzygnięcia
2013-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 430.6 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2013-09-04
Data rozstrzygnięcia
2013-09-23
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 256.6 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2013-07-31
Data rozstrzygnięcia
2013-08-20
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pyrnik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 24
Data ogłoszenia
2013-07-12
Data rozstrzygnięcia
2013-08-02
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 25
Data ogłoszenia
2013-06-04
Data rozstrzygnięcia
2013-06-24
Tytuł zamówienia publicznego
Przewozy szkolne uczniów na terenie Gminy Bojadła w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyborze oferty (PDF, 376.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji