ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2013-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2013-09-12 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 346.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 426.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 630.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 777.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (PDF, 2.1 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 256.6 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2013-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-19 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 346.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy - indywidualnie (PDF, 426.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór wniosku (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia art. 22 ust. 1 (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 696.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 917.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 633.7 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2013-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pyrnik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 2.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia - Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pyrnik (PDF, 895.5 KiB)
 • Wytyczne remontu (PDF, 1.2 MiB)
 • Rzut przyziemia - świetlica Pyrnik (PDF, 181.4 KiB)
 • Rzuty elewacji - świetlica w Pyrniku (PDF, 537.6 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 409.1 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 457.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 920.2 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2013-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa stałego gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa PSZOK (PDF, 957.3 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 33.2 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 38.2 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 3.2 MiB)
 • Rys 1 - Plan orientacyjny (PDF, 225.2 KiB)
 • Rys 2 - Plan zagospodarowania terenu (PDF, 3.4 MiB)
 • Rys 3 - Przekroje normalne (PDF, 700.4 KiB)
 • Rys 4 - Profil podłużny (PDF, 193.2 KiB)
 • Rys 5 - Przekroje poprzeczne (PDF, 278.3 KiB)
 • Rys 6 - Profil odprowadzenia (PDF, 828.5 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 794.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 2.7 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 250.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 215.3 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ nr 1 (PDF, 343.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 418.3 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2013-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewozy szkolne uczniów na terenie Gminy Bojadła w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 497.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 431.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 579.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 370.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 420.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 376.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 376 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 374.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (PDF, 412.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (PDF, 405.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 222.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 376.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji