ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy BojadłaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła

Szczegóły informacji

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła

Status: rozstrzygnięty

Tryb: licytacja elektroniczna

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 177249-2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-09-12 14:00:00

Ogłoszono dnia: 2013-09-04 przez Grzegorz Bosy

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie około 933,953 MWh.
2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej - załącznik nr 2 do ogłoszenia. Załączniki nr 1 i 2 publikowane są na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugbojadla/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/
3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 j.t.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126 z późn. zm.).
4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj Enea Operator Sp. z o.o
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
5.1.   zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej,
5.2.  reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy,
5.3.  złożenia wniosków do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarcie umów dystrybucyjnych, (jeżeli Zamawiający ma już umowy dystrybucyjne usuwamy ten zapis)
5.4.  rozwiązania dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umów kompleksowych) bądź umów sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej i usługi dystrybucji bądź sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia
6. W Załączniku nr 1 do SIWZ informacyjnie wskazano parametry dystrybucyjne (moc umowna/grupa taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy na sprzedaż energii elektrycznej.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art.34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o kolejne 30% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe w załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza dostawy energii elektrycznej stanowiącego zamówienie podstawowe.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-04 10:01:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Bosy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-04 10:10:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Bosy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-23 13:07:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony