ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości KlenicaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica

Szczegóły informacji

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: Środki właśne + współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Nr UZP: 73558-2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-03-21 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-03-21 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2014-03-05 przez Grzegorz Bosy

Treść:

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej wraz z przykanalikami oraz tłocznej z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym dla miejscowości Klenica. Niniejsze zamówienie  obejmuje  budowę  kanalizacji  sanitarnej  z  odprowadzeniem ścieków  rurociągiem  tłocznym poprzez przepompownię P7 do istniejącej oczyszczalni ścieków w obrębie Bojadła, gmina Bojadła wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni po budowie odcinka kanalizacji.
Układ  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno-tłoczny  składać  się  będzie  z  siedmiu  strefowych przepompowni ścieków P1 – P7 oraz jednej lokalnej przepompowni LP1. Przepompownie strefowe i lokalna przetłaczać będą ścieki w kierunku zlewni przepompowni P7 skąd ostatecznie ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w obrębie Bojadła.
W ramach budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Klenica należy wybudować:
- siedem strefowych przepompowni ścieków P1 – P7;
- jedną lokalną przepompownię ścieków LP1;
- rurociągi sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø200
- rurociągi (przykanaliki) kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø160
- rurociągi kanalizacji tłocznej PE Ø63
- rurociągi kanalizacji tłocznej PE Ø90
- rurociągi kanalizacji tłocznej PE Ø110
- rurociągi kanalizacji tłocznej PE Ø125
- studnie główne na sieci kanalizacji grawitacyjnej TEGRA Ø1000 (tworzywo sztuczne)
- studnie główne na sieci kanalizacji grawitacyjnej TEGRA Ø425 (tworzywo sztuczne)
- studnie przyłączeniowe na przykanalikach Ø315 (tworzywo sztuczne).
Prace odtworzeniowe nawierzchni jezdni po budowie odcinka kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzone będą w pasie drogowym ul. Chrobrego i ul. Kargowskiej w miejscowości Klenica.
 
Budowa kanalizacji podzielona jest na 2 etapy:
 
1 etap należy zakończyć do 31.10.2014 r.
 - zlewnia przepompowni P1
- zlewnia przepompowni P2
- zlewnia przepompowni P3
- zlewnia przepompowni P4
- zlewnia przepompowni P5
2 etap należy zakończyć do 01.03.2015 r.
- zlewnia przepompowni P6
- zlewnia przepompowni P7
- zlewnia przepompowni LP1
Prace należy prowadzić w w/w kolejności.
 
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa projekt budowlany i rysunki oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Wymieniony przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny i sporządzenia oferty.
Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji jakości nie krótszej niż 60 miesięcy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-05 13:31:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Bosy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-05 14:04:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Bosy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-03 10:41:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony