ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-10-31
Data rozstrzygnięcia
2019-11-25
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klenica ul. Podwalna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 426.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-10-22
Data rozstrzygnięcia
2019-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa i ul. Cicha
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 556.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-07-05
Data rozstrzygnięcia
2019-07-29
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła i jej jednostek na okres od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 488 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-03-07
Data rozstrzygnięcia
2019-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510081218-N-2019 z dnia 25-04-2019 r. (PDF, 2.2 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-08-20
Data rozstrzygnięcia
2018-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i beczki asenizacyjnej)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i ofertach odrzuconych (PDF, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500229020-N-2018 z dnia 24-09-2018 r. (PDF, 3.1 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-06-05
Data rozstrzygnięcia
2018-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 686 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500168220-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. (PDF, 3.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500168373-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. (PDF, 276.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-05-14
Data rozstrzygnięcia
2018-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 403 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 403.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-04-09
Data rozstrzygnięcia
2018-05-16
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 939.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500108582-N-2018 (PDF, 1.8 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-10-31
Data rozstrzygnięcia
2017-11-13
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 951.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-05-04
Data rozstrzygnięcia
2017-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 432.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 438.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji