ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-05-30
Data rozstrzygnięcia
2023-06-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojadła do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2023-03-22
Data rozstrzygnięcia
2023-04-06
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KLENICY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2023-03-14
Data rozstrzygnięcia
2023-03-29
Tytuł zamówienia publicznego
ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2023-02-23
Data rozstrzygnięcia
2023-03-08
Tytuł zamówienia publicznego
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BOJADŁA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2023-02-17
Data rozstrzygnięcia
2023-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-12-20
Data rozstrzygnięcia
2023-01-05
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000573F w Kartnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-11-24
Data rozstrzygnięcia
2022-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000509F i 000507F w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-08-25
Data rozstrzygnięcia
2022-09-06
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2022 Gminy Bojadła i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-06-06
Data rozstrzygnięcia
0000-00-00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-05-24
Data rozstrzygnięcia
2022-06-02
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa urządzeń i oprogramowania oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji