ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-28
Data rozstrzygnięcia
2021-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-06-16
Data rozstrzygnięcia
2021-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik – Gmina Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-04
Data rozstrzygnięcia
2020-12-07
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bojadła - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (DOCX, 80.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 760.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-10-31
Data rozstrzygnięcia
2019-11-25
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klenica ul. Podwalna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 426.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-10-22
Data rozstrzygnięcia
2019-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa i ul. Cicha
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 556.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-05
Data rozstrzygnięcia
2019-07-29
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła i jej jednostek na okres od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 488 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-03-07
Data rozstrzygnięcia
2019-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510081218-N-2019 z dnia 25-04-2019 r. (PDF, 2.2 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-08-20
Data rozstrzygnięcia
2018-09-24
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i beczki asenizacyjnej)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i ofertach odrzuconych (PDF, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500229020-N-2018 z dnia 24-09-2018 r. (PDF, 3.1 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-06-05
Data rozstrzygnięcia
2018-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 686 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500168220-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. (PDF, 3.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500168373-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. (PDF, 276.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-05-14
Data rozstrzygnięcia
2018-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 403 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 403.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji