ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2013-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-19 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 5.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 346.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wzór umowy - indywidualnie (PDF, 426.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - wzór wniosku (DOCX, 22 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia art. 22 ust. 1 (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 16.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej (DOCX, 17.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 696.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 917.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 633.7 KiB)