ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2024-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2024-07-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA STRAŻNIC OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ - FORMULARZ OFERTY - edytowalny (DOC, 229 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.4 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zp. - projekt (PDF, 1.8 MiB)
 • 4a. załącznik nr 4a – Dokumentacja projektowa OSP Bojadła ( STWIOR, projekt wykonawczy-budowlany, przedmiary robót) (ZIP, 15.2 MiB)
 • 4b. załącznik nr 4b – Dokumentacja projektowa OSP Klenica ( STWIOR, projekt wykonawczy-budowlany, przedmiary robót) (ZIP, 13.5 MiB)
 • 5. załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót (DOCX, 75.1 KiB)
 • 6. załącznik nr 6 SWZ - Wykaz osób skier przez wyk do realiz zamów. (DOCX, 74 KiB)
 • 7. załącznik nr 7 SWZ - Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (DOCX, 76.5 KiB)
 • załącznik do umowy nr 1 - harmonogram (DOCX, 87.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.2 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 251.8 KiB)
 • przedmiar poprawiony (PDF, 748.5 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 285.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37.2 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 297.5 KiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ - FORMULARZ OFERTY - edytowalny (poprawiony) (DOC, 229 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 147.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 227.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2024-06-14
Termin składania ofert / wniosków
2024-07-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOJADŁACH
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.2 KiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ - FORMULARZ OFERTY - edytowalny (DOC, 229 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.2 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zp. - projekt (PDF, 1.8 MiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - dokumentacja (ZIP, 17.9 MiB)
 • 5. załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót (DOCX, 75.1 KiB)
 • 6. załącznik nr 6 SWZ - Wykaz osób skier przez wyk do realiz zamów. (DOCX, 76.2 KiB)
 • 7. załącznik nr 7 SWZ - Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (DOCX, 74.4 KiB)
 • załącznik do umowy nr 1 - harmonogram (DOCX, 80.2 KiB)
 • zmiana zapisów SWZ (PDF, 809.6 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 42.6 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 153.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 746 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (po negocjaciach) (PDF, 167.7 KiB)
 • ogłoszenie wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert (PDF, 310 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2024-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2024-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZADASZENIEM, REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ (..) (MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLENICY)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.6 KiB)
 • SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.4 MiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ - FORMULARZ OFERTY - edytowalny (DOC, 229 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.3 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zp. - projekt (PDF, 1.9 MiB)
 • 4. załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa (ZIP, 5.3 MiB)
 • 5. załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót (DOCX, 75.2 KiB)
 • 6. załącznik nr 6 SWZ - Wykaz osób skier przez wyk do realiz zamów (DOCX, 74 KiB)
 • 7. załącznik nr 7 SWZ - Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (DOCX, 74.5 KiB)
 • zalacznik do umowy nr 1 - harmonogram (DOCX, 77.6 KiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ - POPRAWIONY FORMULARZ OFERTY - edytowalny (DOC, 229 KiB)
 • Zmiana SWZ - zmiana załącznika nr 1 SWZ (PDF, 298.1 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 186 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 755.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert po negocjacjach (PDF, 551.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 336.7 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2024-04-09
Termin składania ofert / wniosków
2024-04-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 000506F UL. MASARSKA W BOJADŁACH (ODCINEK I)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ - FORMULARZ OFERTY - edytowalny (DOC, 230 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.2 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zp. - projekt (PDF, 1.8 MiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - PROGRAM FUNEKCJONALNO UŻYTKOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI (ZIP, 19.8 MiB)
 • 5. załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót (DOCX, 75.1 KiB)
 • 6. załącznik nr 6 SWZ - Wykaz osób skier przez wyk do realiz zamów. (DOCX, 74 KiB)
 • 7. załącznik nr 7 SWZ - Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (DOCX, 74.5 KiB)
 • zalacznik do umowy nr 1 - harmonogram (DOCX, 76.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.2 KiB)
 • Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinans. zam. (PDF, 148.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 205.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert (PDF, 1.2 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2024-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2024-02-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa placu zabaw w miejscowości Bełcze jako miejsca integracji społecznej mieszkańców
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOCX, 236.9 KiB)
 • 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 18.2 KiB)
 • 3. załacznik nr 3 SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • 4. załącznik nr 4 do SWZ - STWiOR (PDF, 1.5 MiB)
 • 5. załącznik nr 5 do SWZ - Projekt zagospodarowania terenu szkice i rysunki (PDF, 2.8 MiB)
 • 6. załącznik nr 6 do SWZ - Przedmiar robót (PDF, 178 KiB)
 • 7. załącznik nr 7 SWZ - wykaz robót (DOCX, 75.2 KiB)
 • 8. załącznik nr 8 SWZ - Wykaz osób skier przez wyk do realiz zamów. (DOCX, 74.2 KiB)
 • 9. załącznik nr 9 SWZ - Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (DOCX, 74.4 KiB)
 • załącznik do umowy nr 1 - harmonogram rzeczowo-finansowy (DOCX, 218.3 KiB)
 • Brak sprzeciwu Starostwo Powiatowe (PDF, 209.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.3 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 308 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 37.8 KiB)
 • kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (PDF, 161.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 809.2 KiB)
 • ogłoszenie wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert (PDF, 1.2 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2023-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2023-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa drogi gminnej nr 000544F - odcinek I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ - FORMULARZ OFERTY - edytowalny (DOC, 230 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 20.3 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zp. - projekt (PDF, 1.7 MiB)
 • 4 załącznik nr 4 SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy z załącznikami (ZIP, 14.6 MiB)
 • 5. załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót (DOCX, 75 KiB)
 • 6. załącznik nr 6 SWZ - Wykaz osób skier przez wyk do realiz zamów. (DOCX, 74.1 KiB)
 • 7. załącznik nr 7 SWZ - Zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (DOCX, 74.4 KiB)
 • zalacznik do umowy nr 1 - harmonogram (DOCX, 76.8 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.2 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na zrealizowanie zamówienia (PDF, 150.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 230.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2023-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż dwóch pieców gazowych w budynku Szkoły Podstawowej w Bojadłach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 963.7 KiB)
 • 1. załącznik nr 1 SWZ - FORMULARZ OFERTY - edytowalny (DOC, 225 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.2 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - projekt umowy piece (PDF, 765.3 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia PS-1 (PDF, 669.8 KiB)
 • 5. załącznik nr 5 SWZ - Przedmiar Szkoła w Bojadłach (PDF, 425.7 KiB)
 • 6. załącznik nr 6 SWZ - Projekt budowlany wraz z mapami (ZIP, 7.1 MiB)
 • 7. zalacznik nr 7 SWZ - Zobowiazanie podmiotu trzeciego (DOCX, 23.1 KiB)
 • 8. załącznik nr 6 SWZ - wykaz robót (DOCX, 17.5 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 133.5 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 38.2 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (ZIP, 1.1 MiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 494.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 953.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty (PDF, 747.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 65.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2023-05-30
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci z terenu Gminy Bojadła do Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie imiennych biletów miesięcznych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 1.6 MiB)
 • 1. Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 156.5 KiB)
 • 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 78.5 KiB)
 • 3. Załaczniki nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w spr. zam. publ. - projekt umowy (2) (PDF, 766.2 KiB)
 • załącznik do umowy nr 1 (PDF, 237.3 KiB)
 • zmiana do SWZ-przesunięcie terminu składania ofert (PDF, 203.6 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 38.7 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 183 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193.8 KiB)
 • sprostowanie informacji z otwarcia ofert (PDF, 711.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2023-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KLENICY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 2 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 141.4 KiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOC, 228 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.4 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy-WZÓR (PDF, 942 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - PFU (ZIP, 19.4 MiB)
 • załacznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 164.5 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 129.9 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 298.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 309.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (PDF, 381.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2023-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • 1. załacznik nr 1 do SWZ - formularz oferty wersja edytowalna (DOC, 228 KiB)
 • 2. załącznik nr 2 SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 18.5 KiB)
 • 3. załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy-WZÓR (PDF, 974.8 KiB)
 • 4. załącznik nr 4 SWZ - PFU (ZIP, 48.2 MiB)
 • 5. załącznik nr 5 SWZ - decyzje.zip (ZIP, 4.5 MiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 143.4 KiB)
 • załącznik do umowy nr 1 - dokument gwarancyjny (DOC, 164.5 KiB)
 • załącznik do umowy nr 2 - harmonogram (DOCX, 77.1 KiB)
 • odpowiedzi na pytania (PDF, 350.6 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania - przesunięcie terminu składania ofert (PDF, 166.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.7 KiB)
 • odpowiedzi na pytania 27 03 2023 (ZIP, 4.3 MiB)
 • odpowiedź na pytania 30 03 2023 (PDF, 324.7 KiB)
 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF, 226.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 309.8 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 401.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji