ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik – Gmina BojadłaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik – Gmina Bojadła

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik – Gmina Bojadła

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: tryb podstawowy art. 275 pkt.1 PZP

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: Środki własne + Środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych

Nr UZP: 2021/BZP 00085233/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-07-01 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-07-01 09:15:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2021-06-16 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony