ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik i Młynkowo”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik i Młynkowo”

Szczegóły informacji

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła – Budowa sieci wodociągowej wraz z zbiornikiem i przepompownią wody dla zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik i Młynkowo”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: tryb podstawowy art. 275 pkt.1 PZP

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: Środki właśne + współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Nr UZP: 2021/BZP 00084240/03/P

Termin składania ofert / wniosków: 2021-12-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-12-23 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2021-12-06 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony