ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZADrukuj informację Zamówienie publiczne: BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZA

Szczegóły informacji

BUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI SIADCZA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: tryb podstawowy art. 275 pkt.1 PZP

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: środki własne oraz z Funduszu Polski Ład

Nr UZP: 2023/BZP 00045406/01/P

Termin składania ofert / wniosków: 2023-03-06 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-03-06 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://ezamowienia.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2023-02-17 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony