ˆ

Wyniki

Szczegóły informacji

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: Środki właśne + współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Nr UZP: 97384-2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-03-31 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-03-31 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, pokój nr 8 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2014-03-21 przez Grzegorz Bosy

Treść:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica w okresie realizacji zadania, a także w czasie przeglądów gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica, obejmującego zakres robót określony projektem budowlanym.
- w ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje kompleksowy nadzór w następujących branżach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg.
W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie musiał przebywać na placu budowy minimum 4 razy w tygodniu po wcześniejszym wpisaniu się w dziennik obecności w urzędzie gminy Bojadła.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ
 
Wykonawca udzieli na wykonane roboty gwarancji jakości nie krótszej niż 60 miesięcy.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki oraz ludności wiejskiej”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-21 15:14:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Bosy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-21 15:18:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Bosy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-02 11:48:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6281 raz(y)