ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BOJADŁA

Status: ogłoszony

Tryb: tryb podstawowy art. 275 pkt.1 PZP

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2023/BZP 00107335

Termin składania ofert / wniosków: 2023-03-08 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-03-08 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://ezamowienia.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2023-02-23 przez

Załączniki