ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KLENICY

Status: ogłoszony

Tryb: tryb podstawowy art. 275 pkt.1 PZP

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: środki własne oraz z Funduszu Polski Ład

Nr UZP: 2023/BZP 00145671

Termin składania ofert / wniosków: 2023-04-06 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-04-06 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2023-03-22 przez

Załączniki

  • SWZ (PDF, 2 MiB) Data publikacji: 2023-03-22 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-22