ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznychDrukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Szczegóły informacji

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: SEKRETARZ GMINY

Ogłoszono dnia: 2012-12-18 23:06:25

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Ryszard Piwowar

Telefon kontaktowy

68 3523332 wew. 38

Adres e-mail

sekretarz@bojadla.pl

Wymagane Dokumenty

  1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby :
- w przypadku gdy osobą prowadzącą ma być osoba fizyczna należy do zgłoszenia do ewidencji dołączyć kserokopię dowodu osobistego,
- w przypadku gdy osobą prowadzącą ma być osoba prawna należy złożyć kopię aktualnego z ostatnich 3 m-cy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu do lokalu np. : akt własności lokalu, umowa najmu, użyczenia, itp.,
      - w momencie złożenia wniosku można przedłożyć pisemne przyrzeczenie właściciela lokalu dot. zawarcia umowy na lokal, a przed rozpoczęciem działalności placówki należy przedłożyć właściwą umowę,
3.  pozytywna opinia p. poż. dot. warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie przedszkola, wydana przez Państwową Straż Pożarną
  1. pozytywna ocena sanitarna wydana przez Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego dot. warunków lokalowych przedszkola pod względe bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy,
  2. kopie dokumentów dot. kwalifikacji dyrektora przedszkola i pracowników pedagogicznych (dyplomy ukończenia studiów licencjackich, wyższych lub studiów podyplomowych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnej edukacji lub nauczania początkowego lub nauczania zintegrowanego),
  3. statut przedszkola,
  4. informacja wnioskodawcy o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
« powrót do poprzedniej strony