ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:50:45 Upublicznienie elementu informacja Odpowiedź na petycję do Wójta Gminy Bojadła o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu oraz wdrożenie SZBI. Karol Matysik
11:35:24 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa drogi gminnej nr 000544F - odcinek I Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:34:54 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa drogi gminnej nr 000544F - odcinek I Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:15:19 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa drogi gminnej nr 000544F - odcinek I Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:14:49 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na zrealizowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa drogi gminnej nr 000544F - odcinek I Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:13:07 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa drogi gminnej nr 000544F - odcinek I Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2023-12-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:13:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące złożenia wniosku przez pełnomocnika inwestora o zawieszenie postępowania dotyczącego :„Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby podlewania upraw polowych.” dz. nr 68/1. obręb Klenica, gmina Bojadła, powiat zielonogórski Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-12-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:44 Upublicznienie elementu informacja Petycja do Wójta Gminy Bojadła o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu oraz wdrożenie SZBI. Karol Matysik
09:40:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pn:"„Budowa strażnicy OSP” na działce nr ewidencyjny 781/2, obręb Klenica, Gmina Bojadła. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-12-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:36:55 Upublicznienie elementu informacja informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 listopada 2023 r. Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony