ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:44:29 Upublicznienie elementu informacja Protokół z XXI sesji RG w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2021-07-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:39:14 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:38:37 Deaktywacja elementu informacja Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:32:28 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:13:50 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik – Gmina Bojadła Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:31:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn."Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, oraz złącza kablowo- pomiarowego”, na działkach nr ewidencyjny 229/2, 1497, 229/10, 1522, 1327, 229/9, 1525, 237, 238, 242, 898, 257/1 – obręb Bojadła, Gmina Bojadła. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2021-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:42:43 Upublicznienie elementu informacja Protokół obrad XX Sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:40:19 Deaktywacja elementu informacja Protokół obrad XX Sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:39:33 Edycja elementu informacja Protokół obrad XX Sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
11:38:57 Upublicznienie elementu informacja Protokół z obrad wspólnych Komisji przy Radzie Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony