ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:28:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie „Budowa drogi gminnej nr 000575F Bełcze – Sosnówka - Pólko” Karol Matysik
13:52:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji załącznik do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2021r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:52:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie zmian WPF Gminy Bojadła na lata 2021-2033 - Nazwa elementu do którego przynależy: Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:52:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji załącznik do projektu uchwały w sprawie zmian WPF Gminy Bojadła na lata 2021-2033 - Nazwa elementu do którego przynależy: Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:52:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian WPF Gminy Bojadła na lata 2021-2033 - Nazwa elementu do którego przynależy: Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:52:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2021r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:52:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji załącznik do projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2021r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:46:53 Edycja elementu informacja Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska
12:56:42 Upublicznienie elementu informacja Petycja do Wójta Gminy Bojadła w sprawie uwzględnienia środków w budżecie na rok 2022 obejmujących finansowanie działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich i seniorskich grup nieformalnych. Karol Matysik
12:31:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Budowa linii kablowej i słupa średniego napięcia w ramach zwiększania potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie południowej części województwa lubuskiego (OD Zielona Góra) - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania dla inwestycji polegającej na Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony