ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:27:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko pn. „Budowa mieszalni pasz” planowanego do zrealizowania na terenie działki nr 578/1, 578/3, 579/3 obręb 0002 Bojadła, gmina Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie”, Karol Matysik
08:33:46 Upublicznienie elementu informacja Sesja XVII Rady Gminy w Bojadłach Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Zmiany z dnia: 2020-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:00:53 Edycja elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV na dz. nr 430/2, 873, 871/2, 429/4 w miejscowości Bojadła do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego na dz. nr 429/4”, na działkach nr ewidencyjny 430/2, 873, 871/2, 429/4 – obręb Bojadła, Gmina Bojadła. - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV na dz. nr 430/2, 873, 871/2, 429/4 w miejscowości Bojadła do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego na dz. nr 429/4”, na działkach nr ewidencyjny 430/2, 873, 871/2, 429/4 – obręb Bojadła, Gmina Bojadła. Karol Matysik
12:00:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV na dz. nr 430/2, 873, 871/2, 429/4 w miejscowości Bojadła do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego na dz. nr 429/4”, na działkach nr ewidencyjny 430/2, 873, 871/2, 429/4 – obręb Bojadła, Gmina Bojadła. Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2020-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:53:55 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bojadła - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Karol Matysik
12:53:55 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z publicznego otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bojadła - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2020-11-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:22:56 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik SIWZ zał 10 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bojadła - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Karol Matysik
13:22:41 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik SIWZ zał 10 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bojadła - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Karol Matysik
13:16:53 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bojadła - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2020-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:42:15 Edycja elementu załącznik do informacji Odpowiedź Urzędu Gminy - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie mieszkańców w sprawie jakości wody i odpowiedź Urzędu Gminy. Karol Matysik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony