ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:49:41 Upublicznienie elementu informacja Koło Łowieckie "Dzik" Zielona Góra przesyła plan polowań zbiorowych na 2022/2023 w obwodach łowieckich nr 133 oraz 176. Karol Matysik
15:25:50 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 17 odrębnych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 17 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla funkcjonowania każdej z przewidzianych do budowy farm infrastrukturą" dz. nr 356/1 obręb Pyrnik – Młynkowo Karol Matysik
15:23:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1374 w obrębie Bojadła, Gmina Bojadła” planowanego do zrealizowania w obrębie geodezyjnym Bojadła dz. nr 1374 gm. Bojadła., powiat zielonogórski, województwo lubuskie Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2022-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:51:29 Upublicznienie elementu informacja Nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojadła Karol Matysik
09:37:32 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXI.203.2022 Karol Matysik
09:17:58 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXI.207.2022 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:14:58 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXI.206.2022 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:10:31 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXI.205.2022 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:06:24 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXI.204.20222 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
09:06:24 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXI.1.2022 Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony