ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:18:04 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wyniku przetargu na nieruchomości dz. 521/4 i 521/10 położonych w Klenicy, Gmina Bojadła Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-01-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:17:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji administracyjnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowa zbiornika do retencjonowania wody” na działce nr ewidencyjny Karol Matysik
19:15:49 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji administracyjnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Przebudowa stacji uzdatniania wody” na działkach nr ewidencyjny Karol Matysik
19:09:43 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie w sprawie kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojadła na rok szkolny 2023/2024 Karol Matysik
19:05:40 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie wójta Gminy Bojadła w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bojadła w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Karol Matysik
19:02:15 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.6.2023 Karol Matysik
18:59:17 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.5.2023 Karol Matysik
18:49:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu do przedłożenia uzupełnienia raportu do dnia 27 lutego 2023 r. dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszalni pasz” Karol Matysik

Zmiany z dnia: 2023-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:02 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXXIV.223.2022 Magdalena Oczkoś Wojciechowska
13:56:51 Deaktywacja elementu Akty prawne - akt prawny XXXIV.223.2022 Magdalena Oczkoś Wojciechowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony