ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-02-28 Zarządzenie powołania Stałej Komisji do oceny wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bojadła 0050.13.2018 Obowiązujący
72 2018-01-22 Zarządzenie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości , podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 0050.11.2018 Obowiązujący
73 2018-01-22 Zarządzenie zmiany uchwały budżetowej na 2018r 0050.9.2018 Obowiązujący
74 2018-02-08 Uchwała regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bojadła XL/194/2018 Obowiązujący
75 2018-02-08 Uchwała wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Bojadła, dla których Gmina Bojadła jest organem rejestrujaąym, w wysokości innej niż określona w art.17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych XL/199/2018 Obowiązujący
76 2018-02-08 Uchwała trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania XL/198/2018 Obowiązujący
77 2018-02-08 Uchwała planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bojadłach na rok 2018 XL/197/2018 Obowiązujący
78 2018-02-08 Uchwała zmiany uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania. XL/196/2018 Obowiązujący
79 2018-02-08 Uchwała czasu bezpłatnego nauczania ,wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła, zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat XL/195/2018 Obowiązujący
80 2018-02-08 Uchwała określenia warunków,form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielenia pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodziezy zamieszkałych na terenie gminy Bojadła XL/193/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu