ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-01 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik – Gmina Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135 KiB)
 • SWZ + załączniki 1-7 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja techniczna (ZIP, 8.6 MiB)
 • Załączniki do SWZ od 1-7 wer. edytowalna (DOCX, 85.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja techniczna poprawiona (ZIP, 8.8 MiB)
 • zmiana załącznika SWZ (PDF, 499.7 KiB)
 • INFORMACJA O KWOCIE JAKA ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - art. 222 UST. 4 USTAWY PZP (PDF, 683.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert - art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PDF, 695.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 640.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bojadła - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamowieniu (PDF, 9.4 MiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 28 MiB)
 • SIWZ zał od 1 do 8 (DOC, 241 KiB)
 • SIWZ zał 10 (RAR, 20.9 MiB)
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 728 KiB)
 • SIWZ zał 10 (ZIP, 21.1 MiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert (DOCX, 80.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 760.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klenica ul. Podwalna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.9 MiB)
 • Dokumentacja (RAR, 40.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 25.2 MiB)
 • Edytowalne Załączniki od 1-8 (DOCX, 86.7 KiB)
 • informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 670.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 426.9 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Kresowa i ul. Cicha
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 9.8 MiB)
 • SIWZ (PDF, 25.2 MiB)
 • Załączniki edytowalne (DOCX, 87.4 KiB)
 • Dokumenty (RAR, 39.9 MiB)
 • informacja z publicznego otwarcia ofert (PDF, 839.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 556.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła i jej jednostek na okres od 01.01.2020 do 31.12.2021 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy (PDF, 243.6 KiB)
 • SIWZ (DOC, 295.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia (XLSX, 23 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - projekt umowy sprzedaży (DOC, 287 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenia o spelnieniu warunkow udzialu w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 21.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 24.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do siwz (PDF, 890.3 KiB)
 • Zmiana Załącznika Nr 2 do SIWZ (DOC, 276 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 602.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 488 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu 522613-N-2019 z dnia 2019-03-07 (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ - Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica - Część I i II (PDF, 1.4 MiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - do edycji - Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica (DOCX, 133.1 KiB)
 • Załącznik nr 1a - Przykładowy przedmiar robót (PDF, 3 MiB)
 • Projekt wraz z opisem technicznym (PDF, 4.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa rysunki (RAR, 3.8 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 19.7 MiB)
 • Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych (PDF, 406.5 KiB)
 • Informacja o braku sprzeciwu ze Starostwa (PDF, 222.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 (PDF, 345 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 703.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510081218-N-2019 z dnia 25-04-2019 r. (PDF, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540081473-N-2019 (PDF, 292.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i beczki asenizacyjnej)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 606029-N-2018 z dnia 2018-08-20 r. (PDF, 3.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (PDF, 966.4 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - do edycji - zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (DOCX, 136.5 KiB)
 • Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - ciągnik wraz z ładowaczem (PDF, 395 KiB)
 • Załącznik nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia - beczka asenizacyjna (PDF, 382 KiB)
 • Załącznik nr 1c - Opis przedmiotu zamówienia - przyczepa z nadstawkami (PDF, 381 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 401 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 704.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i ofertach odrzuconych (PDF, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500229020-N-2018 z dnia 24-09-2018 r. (PDF, 3.1 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 567643-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. (PDF, 587.9 KiB)
 • SIWZ - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła (PDF, 1.2 MiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - do edycji - budowa wodociągu (DOCX, 127.8 KiB)
 • Załącznik nr 1a - Wzór zestawienie (Przykładowy przedmiar robót wodociąg Bojadła) (PDF, 23.1 KiB)
 • Projekt budowlany wraz z opisem technicznym (PDF, 3.2 MiB)
 • Rys. 1 - Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu (PDF, 1.5 MiB)
 • Rys. 2 - Profil sieci wodociągowej (PDF, 441.2 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 118.5 KiB)
 • Pozwolenie na budowę nr 45-15 (PDF, 983.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 423.8 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 686 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500168220-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. (PDF, 3.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500168373-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. (PDF, 276.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-05-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 557590-N-2018 z dnia 2018-05-14 r. (PDF, 561.8 KiB)
 • SIWZ - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła (PDF, 1.2 MiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - do edycji - budowa wodociągu (DOCX, 127.5 KiB)
 • Załącznik nr 1a - Wzór zestawienie (Przykładowy przedmiar robót wodociąg Bojadła) (PDF, 23.1 KiB)
 • Projekt budowlany wraz z opisem technicznym (PDF, 3.2 MiB)
 • Rys. 1 - Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu (PDF, 1.5 MiB)
 • Rys. 2 - Profil sieci wodociągowej (PDF, 441.2 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 118.5 KiB)
 • Pozwolenie na budowę nr 45-15 (PDF, 983.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 710.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 403 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 403.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji