ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności - Nowy BIP 8583
Ogłoszenia 76439
Dotacje dla przedszkoli 223
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 14253
Godziny urzędowania 3121
Kontakt 11717
Jednostki organizacyjne i instytucje 18561
Oświata 3655
Poglądowa mapa Gminy 2813
Urząd Stanu Cywilnego 3162
Służba zdrowia 3856
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 11282
Skład osobowy Rady 6125
Komisje Rady 6038
Protokoły z sesji 3256
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 5703
Akty prawne 449604
Projekty uchwał 6112
Budżet i Finanse 3
Informacje dotyczące budżetu 13965
Opinie/Uchwały RIO 7109
WPF 2013-2027 9447
Informacje o stanie mienia komunalnego 3572
Informacje o przebiegu budżetu 1321
2016 325
2015 659
2014 1816
2013 3180
2011 1993
2012 4059
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 3591
rok 2011 2155
rok 2012 4201
rok 2013 3866
rok 2014 3843
rok 2015 1243
rok 2016 524
Prognoza spłaty długu 2611
Projekty budżetu 598
2015 1184
2016 228
2017 218
Informacje 27
Rok 2016 47
Zbiór aktów prawnych 4701
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 2777
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
Emisja Obligacji 2013 4212
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 4608
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5369
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 2207
Sprawozdania roczne 3145
Sprawozdania kwartalne 1967
Informacja o kredytach i pożyczkach 2149
Opinia RIO - wykup obligacji .. 2015
projekt Budżetu na 2014 2113
Opinie RIO z grudnia 2014 1796
Emisja Obligacji 2014 1527
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1733
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 4667
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1600
Emisja Obligacji 2016 293
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 290
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 224
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 412
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 5863
Program Ochrony Środowiska 2450
Statut Gminy 2919
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 2375
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 2627
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 2356
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 2656
Nabór do komisji konkursowych 6456
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 44949
Działalność Lobbingowa 321
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 9199
Ośrodek Pomocy Społecznej 2936
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2876
Urząd Stanu Cywilnego 14109
Numeracja nieruchomości 2863
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 3486
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 3623
Zezwolenia i koncesje 2238
Wpis do rejestru działalności regulowanej 3919
Pisma, Deklaracje, Wnioski 15194
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7272
Co i jak załatwić 11965
Wydziały 6363
Sprawy 7562
Ogłoszenia o pracy 16752
Aktualne 5018
W toku 9543
Wyniki 10763
Zamówienia publiczne 30760
Aktualne 39120
W toku 11424
Wyniki 17138
Archiwalne 14179
Zapytania ofertowe 27503
Wyniki innych postępowań 9432
Plany postępowań o udzielenie zamówień 99
Rok 2017 218
Przetargi 32440
Zamówienia publiczne - archiwum 19944
Sprawy petentów 1961
Oświadczenia majątkowe archiwalne 2809
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Oświadczenia majątkowe 199034
Obwieszczenia Wójta 47172
Kontrole 5583
2012 5197
2013 4144
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 6808
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4353
Rejestr przedszkoli niepublicznych 6719
WYBORY / REFERENDA 2764
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 414
Wybory uzupełniające do RG/2017 1419
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 1753
Wybory uzupełniające 2016 2476
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4745
Referendum 2015 3582
Wybory Prezydenckie 2015 8687
Wybory Samorządowe 2014 11993
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6277
Informacje PKW 209
Wybory uzupełniające 2015 5820
Jakość wody do spożycia 629
Wodociąg Bojadła 1317
Wodociąg Bełcze 920
Wodociąg Pyrnik 1355
Petycje 732
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 521
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 1075
Petycje 2016 714
Petycje 2017 336
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 340
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 1131
Informacje 2016 701
Informacje 2017 279
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 221
Petycje Zbiorcze 70
Rejestr informacji o środowisku 147618
Fundusz sołecki 1651
Azbest 3501
Azbest 2016 707
Azbest 2017 534
Informacja publiczna 884
Plany Łowieckie 1007

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 2637
Mapa serwisu 2211
Statystyki 2419
Kanały RSS 1776
Kontakt 18143

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach