ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 80
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9083
Ogłoszenia 105330
Dotacje dla przedszkoli 1602
Pisma, Deklaracje, Wnioski 20206
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 18787
Godziny urzędowania 4338
Kontakt 16387
Jednostki organizacyjne i instytucje 24247
Oświata 5011
Poglądowa mapa Gminy 2911
Urząd Stanu Cywilnego 4395
Służba zdrowia 5188
Akty prawne 738031
Projekty uchwał 13476
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 14440
Skład osobowy Rady 9473
Komisje Rady 7705
Protokoły z sesji 7139
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 12450
Co i jak załatwić 16462
Wydziały 9343
Sprawy 11049
Zbiór aktów prawnych 5946
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 3377
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 19532
Opinie/Uchwały RIO 10379
WPF 2013-2027 11894
Informacje o stanie mienia komunalnego 5140
Informacje o przebiegu budżetu 1651
2017 535
2016 1274
2015 1595
2013 4010
2011 2447
2012 5291
2014 2738
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 4678
rok 2011 2679
rok 2012 5473
rok 2013 5046
rok 2014 5127
rok 2015 2130
rok 2016 1336
rok 2017 381
rok 2018 113
Prognoza spłaty długu 3249
Projekty budżetu 875
2015 1660
2016 736
2017 728
2018 568
Informacje 379
Numery Kont Bankowych 536
Emisja Obligacji 42
Emisja Obligacji 2013 82
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 118
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 135
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 53
Sprawozdania roczne 85
Sprawozdania kwartalne 55
Informacja o kredytach i pożyczkach 63
Opinia RIO - wykup obligacji .. 56
projekt Budżetu na 2014 66
Opinie RIO z grudnia 2014 55
Emisja Obligacji 2014 25
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 51
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 169
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 61
Emisja Obligacji 2016 22
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 53
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 54
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 89
Emisja Obligacji 2017 22
Zaproszenie do składania ofert 53
Uchwała o emisji obligacji 53
Informacje dodatkowe 56
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 2
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 65
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 7303
Program Ochrony Środowiska 3087
Statut Gminy 3543
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 310
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 2915
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 3233
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 2911
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 3281
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 2035
Działalność Lobbingowa 1413
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 11286
Ośrodek Pomocy Społecznej 3626
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3505
Urząd Stanu Cywilnego 17656
Numeracja nieruchomości 3775
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4218
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 4460
Zezwolenia i koncesje 2757
Ogłoszenia o pracy 21904
Aktualne 7079
W toku 12319
Wyniki 16782
Wpis do rejestru działalności regulowanej 4962
Oświadczenia majątkowe archiwalne 3390
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Przetargi 51534
Oświadczenia majątkowe 304527
Kontrole 7033
2012 6151
2013 5120
Obwieszczenia Wójta 88997
WYBORY / REFERENDA 3169
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 3250
Wybory uzupełniające do RG/2017 4422
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 4637
Wybory uzupełniające 2016 5845
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 9240
Referendum 2015 6505
Wybory Prezydenckie 2015 13391
Wybory Samorządowe 2014 15905
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8252
Informacje PKW 833
Wybory uzupełniające 2015 8577
Zamówienia publiczne 42495
Aktualne 61334
W toku 18219
Wyniki 25367
Archiwalne 22054
Zapytania ofertowe 42711
Wyniki innych postępowań 16998
Plany postępowań o udzielenie zamówień 394
Rok 2017 769
Rok 2018 339
Petycje 1201
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1097
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 1633
Petycje 2016 2944
Petycje 2017 2723
Petycje 2018 478
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 1231
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 1703
Informacje 2016 2681
Informacje 2017 2337
Informacje 2018 424
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 921
Petycje Zbiorcze 675
Rejestr informacji o środowisku 213984
Fundusz sołecki 4622
Jakość wody do spożycia 1070
Wodociąg Bojadła 4664
Wodociąg Bełcze 3146
Wodociąg Pyrnik 3961
Azbest 4850
Azbest 2016 3725
Azbest 2017 3127
Azbest 2018 761
Plany Łowieckie 3371
Informacja publiczna 2257
Zamówienia publiczne - archiwum 25218
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 8269
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 5411
Rejestr przedszkoli niepublicznych 7971

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3118
Mapa serwisu 2689
Statystyki 2916
Kanały RSS 2203
Kontakt 24097

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach