ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności - Nowy BIP 8895
Ogłoszenia 81115
Dotacje dla przedszkoli 336
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 15005
Godziny urzędowania 3299
Kontakt 12487
Jednostki organizacyjne i instytucje 19404
Oświata 3837
Poglądowa mapa Gminy 2826
Urząd Stanu Cywilnego 3329
Służba zdrowia 4051
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 11698
Skład osobowy Rady 6640
Komisje Rady 6290
Protokoły z sesji 3523
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 6539
Akty prawne 489481
Projekty uchwał 7175
Budżet i Finanse 3
Informacje dotyczące budżetu 14703
Opinie/Uchwały RIO 7432
WPF 2013-2027 9797
Informacje o stanie mienia komunalnego 3790
Informacje o przebiegu budżetu 1363
2016 486
2015 825
2014 1953
2013 3329
2011 2076
2012 4223
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 3791
rok 2011 2225
rok 2012 4430
rok 2013 4041
rok 2014 4059
rok 2015 1407
rok 2016 678
Prognoza spłaty długu 2694
Projekty budżetu 645
2015 1265
2016 313
2017 294
Informacje 59
Rok 2016 97
Zbiór aktów prawnych 4862
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 2859
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
Emisja Obligacji 2013 4346
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 4805
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5575
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 2291
Sprawozdania roczne 3249
Sprawozdania kwartalne 2042
Informacja o kredytach i pożyczkach 2245
Opinia RIO - wykup obligacji .. 2122
projekt Budżetu na 2014 2200
Opinie RIO z grudnia 2014 1857
Emisja Obligacji 2014 1573
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1820
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 4978
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1685
Emisja Obligacji 2016 352
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 372
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 300
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 528
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 6054
Program Ochrony Środowiska 2527
Statut Gminy 3013
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 2475
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 2728
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 2442
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 2754
Nabór do komisji konkursowych 6791
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 48609
Działalność Lobbingowa 441
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 9521
Ośrodek Pomocy Społecznej 3025
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2988
Urząd Stanu Cywilnego 14662
Numeracja nieruchomości 2980
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 3602
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 3756
Zezwolenia i koncesje 2297
Wpis do rejestru działalności regulowanej 4066
Pisma, Deklaracje, Wnioski 15951
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7525
Co i jak załatwić 12654
Wydziały 6772
Sprawy 8094
Ogłoszenia o pracy 17655
Aktualne 5383
W toku 9988
Wyniki 11795
Zamówienia publiczne 32360
Aktualne 42289
W toku 12418
Wyniki 18455
Archiwalne 15350
Zapytania ofertowe 30749
Wyniki innych postępowań 10604
Plany postępowań o udzielenie zamówień 127
Rok 2017 289
Przetargi 34828
Zamówienia publiczne - archiwum 20756
Sprawy petentów 2033
Oświadczenia majątkowe archiwalne 2894
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Oświadczenia majątkowe 215184
Obwieszczenia Wójta 52975
Kontrole 5785
2012 5360
2013 4285
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 7037
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4534
Rejestr przedszkoli niepublicznych 6972
WYBORY / REFERENDA 2839
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 826
Wybory uzupełniające do RG/2017 1924
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 2258
Wybory uzupełniające 2016 3050
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 5455
Referendum 2015 4095
Wybory Prezydenckie 2015 9467
Wybory Samorządowe 2014 12637
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6609
Informacje PKW 290
Wybory uzupełniające 2015 6351
Jakość wody do spożycia 690
Wodociąg Bojadła 1750
Wodociąg Bełcze 1202
Wodociąg Pyrnik 1705
Petycje 809
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 619
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 1177
Petycje 2016 1050
Petycje 2017 559
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 438
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 1245
Informacje 2016 1001
Informacje 2017 484
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 295
Petycje Zbiorcze 160
Rejestr informacji o środowisku 158824
Fundusz sołecki 2056
Azbest 3738
Azbest 2016 1199
Azbest 2017 822
Informacja publiczna 1073
Plany Łowieckie 1353

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 2716
Mapa serwisu 2279
Statystyki 2493
Kanały RSS 1852
Kontakt 19106

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach