ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia 91815
Dotacje dla przedszkoli 798
Pisma, Deklaracje, Wnioski 17740
Co i jak załatwić 14370
Wydziały 7987
Sprawy 9455
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 16675
Godziny urzędowania 3704
Kontakt 14145
Jednostki organizacyjne i instytucje 21576
Oświata 4287
Poglądowa mapa Gminy 2861
Urząd Stanu Cywilnego 3769
Służba zdrowia 4516
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 12799
Skład osobowy Rady 7817
Komisje Rady 6931
Protokoły z sesji 4425
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 8759
Akty prawne 602658
Projekty uchwał 10060
Zbiór aktów prawnych 5309
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 3094
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
Budżet i Finanse 3
Informacje dotyczące budżetu 16717
Opinie/Uchwały RIO 8635
WPF 2013-2027 10788
Informacje o stanie mienia komunalnego 4356
Informacje o przebiegu budżetu 1512
2017 199
2016 883
2015 1193
2013 3668
2011 2235
2012 4731
2014 2361
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 4214
rok 2011 2430
rok 2012 4941
rok 2013 4547
rok 2014 4548
rok 2015 1750
rok 2016 1007
rok 2017 138
Prognoza spłaty długu 2909
Projekty budżetu 740
2015 1443
2016 482
2017 480
2018 170
Informacje 127
Rok 2016 259
Numery Kont Bankowych 135
Emisja Obligacji 2016 509
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 586
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 504
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 853
Emisja Obligacji 2013 4736
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 5299
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 6169
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 2517
Sprawozdania roczne 3558
Sprawozdania kwartalne 2255
Informacja o kredytach i pożyczkach 2473
Opinia RIO - wykup obligacji .. 2317
projekt Budżetu na 2014 2395
Opinie RIO z grudnia 2014 2036
Emisja Obligacji 2014 1682
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2023
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5652
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1934
Emisja Obligacji 2017 241
Zaproszenie do składania ofert 173
Uchwała o emisji obligacji 160
informacje dodatkowe 167
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 0
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 156
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 6596
Program Ochrony Środowiska 2784
Statut Gminy 3248
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 77
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 2663
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 2939
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 2644
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 2974
Nabór do komisji konkursowych 7573
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 56755
Działalność Lobbingowa 770
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 10299
Ośrodek Pomocy Społecznej 3285
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3211
Urząd Stanu Cywilnego 16027
Numeracja nieruchomości 3346
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 3854
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 4085
Zezwolenia i koncesje 2498
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8181
Wpis do rejestru działalności regulowanej 4424
Zamówienia publiczne 37213
Aktualne 51688
W toku 15138
Wyniki 21801
Archiwalne 18520
Zapytania ofertowe 37047
Wyniki innych postępowań 13848
Plany postępowań o udzielenie zamówień 247
Rok 2017 499
Rok 2018 116
Ogłoszenia o pracy 19612
Aktualne 6222
W toku 11162
Wyniki 13959
Przetargi 41590
Zamówienia publiczne - archiwum 22829
Sprawy petentów 2183
Oświadczenia majątkowe archiwalne 3077
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Oświadczenia majątkowe 257861
Obwieszczenia Wójta 69877
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 7572
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4960
Rejestr przedszkoli niepublicznych 7429
Kontrole 6287
2012 5733
2013 4683
Jakość wody do spożycia 854
Wodociąg Bojadła 3055
Wodociąg Bełcze 2031
Wodociąg Pyrnik 2503
Petycje 954
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 834
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 1367
Petycje 2016 1954
Petycje 2017 1480
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 732
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 1445
Informacje 2016 1833
Informacje 2017 1286
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 558
Petycje Zbiorcze 381
WYBORY / REFERENDA 2979
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 1933
Wybory uzupełniające do RG/2017 3095
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 3409
Wybory uzupełniające 2016 4399
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 7376
Referendum 2015 5272
Wybory Prezydenckie 2015 11437
Wybory Samorządowe 2014 14225
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 7406
Informacje PKW 451
Wybory uzupełniające 2015 7450
Rejestr informacji o środowisku 187437
Azbest 4288
Azbest 2016 2375
Azbest 2017 1811
Fundusz sołecki 3174
Plany Łowieckie 2256
Informacja publiczna 1586

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 2869
Mapa serwisu 2444
Statystyki 2658
Kanały RSS 1991
Kontakt 21236

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach