Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1576
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11371
Raport o Stanie Gminy 279
Ogłoszenia 145688
Dotacje dla przedszkoli 3855
Pisma, Deklaracje, Wnioski 27093
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 24155
Kontakt 22686
Jednostki organizacyjne i instytucje 31078
Oświata 6469
Poglądowa mapa Gminy 3034
Urząd Stanu Cywilnego 5866
Służba zdrowia 6881
Fundusz sołecki 8754
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 18569
Skład osobowy Rady 14844
Komisje Rady 10069
Protokoły z sesji 13270
Kadencja 2018-2023 1094
Kadencja 2014-2018 4538
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 25972
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 623
Kadencja 2014-2018 616
Kadencja 2018-2023 1036
Akty prawne 1172181
Projekty uchwał 24985
CO I JAK ZAŁATWIĆ 21894
Wydziały 13119
Sprawy 15695
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 26538
Bilanse Gminy Bojadła 121
Bilanse Urzędu Gminy 100
Opinie/Uchwały RIO 16620
WPF 2013-2027 14977
Informacje o przebiegu budżetu 1892
2018 104
2017 1614
2015 2567
2014 3774
2016 2298
2012 6953
2011 3059
2013 5155
Informacje o stanie mienia komunalnego 7550
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 6091
rok 2011 3325
rok 2012 7095
rok 2013 6601
rok 2014 6766
rok 2015 3200
rok 2016 2443
rok 2017 1079
rok 2018 886
Prognoza spłaty długu 3946
Projekty budżetu 1153
2015 2235
2016 1312
2017 1274
2018 2118
2019 330
Informacje 1388
Numery Kont Bankowych 1696
Emisja Obligacji 252
Emisja Obligacji 2013 808
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1327
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1506
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 581
Sprawozdania roczne 830
Sprawozdania kwartalne 604
Informacja o kredytach i pożyczkach 628
Opinia RIO - wykup obligacji .. 531
projekt Budżetu na 2014 621
Opinie RIO z grudnia 2014 558
Emisja Obligacji 2014 183
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 520
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1841
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 603
Emisja Obligacji 2016 170
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 611
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 570
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 949
Emisja Obligacji 2017 191
Zaproszenie do składania ofert 574
Uchwała o emisji obligacji 546
Informacje dodatkowe 556
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 14
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 608
WODA i ŚCIEKI 547
Jakość wody do spożycia 207
Wodociąg Bojadła 5582
Wodociąg Bełcze 4940
Wodociąg Pyrnik 6525
Taryfy 885
Zbiór aktów prawnych 7077
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 4013
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 8776
Program Ochrony Środowiska 3885
Statut Gminy 4383
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 941
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3581
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 3949
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3588
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 4023
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 13466
Ośrodek Pomocy Społecznej 4436
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4252
Urząd Stanu Cywilnego 22776
Numeracja nieruchomości 4871
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 5367
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 5347
Zezwolenia i koncesje 3375
Działalność Lobbingowa 3009
Wpis do rejestru działalności regulowanej 5931
Ogłoszenia o pracy 30035
Aktualne 9906
W toku 17123
Wyniki 26954
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 17338
PROJEKTY UNIJNE 103
Przetargi 78464
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4174
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Kontrole 8736
2012 7485
2013 6344
2019 239
Obwieszczenia Wójta 151336
Petycje 1707
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1727
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2294
Petycje 2016 5901
Petycje 2017 6497
Petycje 2018 2834
Petycje 2019 331
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 2696
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2391
Informacje 2016 5563
Informacje 2017 6047
Informacje 2018 2764
Informacje 2019 274
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 1961
Petycje Zbiorcze 1939
Oświadczenia majątkowe 460418
WYBORY / REFERENDA 4039
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 7685
Wybory uzupełniające do RG/2017 8710
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 8494
Wybory uzupełniające 2016 10203
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 15526
Referendum 2015 10542
Wybory Prezydenckie 2015 19954
Wybory Samorządowe 2014 21735
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 10802
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1481
Informacje PKW 2013
Wybory uzupełniające 2015 12123
Wybory samorządowe 2018 9963
Informacja publiczna 3917
Azbest 6031
Azbest 2016 7989
Azbest 2017 7452
Azbest 2018 3436
Azbest 2019 89
Plany Łowieckie 8953
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 9930
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 6867
Rejestr przedszkoli niepublicznych 9622
Zamówienia publiczne 57883
Aktualne 92521
W toku 28922
Wyniki 38485
Archiwalne 34529
Zapytania ofertowe 62515
Wyniki innych postępowań 28216
Plany postępowań o udzielenie zamówień 733
Rok 2017 1477
Rok 2018 996
Rok 2019 237
Zamówienia publiczne - archiwum 31654
Rejestr informacji o środowisku 297943

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3699
Mapa serwisu 3261
Statystyki 3423
Kanały RSS 2626
Kontakt 31239