Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 2603
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 12880
RAPORT O STANIE GMINY 1005
OGŁOSZENIA 168885
Dotacje dla przedszkoli 5474
GMINA BOJADŁA 13
Dane teleadresowe 27525
Kontakt 27232
Jednostki organizacyjne i instytucje 36797
Oświata 7546
Poglądowa mapa Gminy 3052
Urząd Stanu Cywilnego 6717
Służba zdrowia 7861
RADA GMINY 4
Informacje teleadresowe 20519
Skład osobowy Rady 17734
Komisje Rady 11483
Protokoły z sesji 14490
Kadencja 2018-2023 2774
Kadencja 2014-2018 8979
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 36376
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 780
Kadencja 2014-2018 1160
Kadencja 2018-2023 2164
FUNDUSZ SOŁECKI 11887
AKTY PRAWNE 1440092
Projekty uchwał 32565
CO I JAK ZAŁATWIĆ 24739
Wydziały 15326
Sprawy 18460
PROCEDURY 0
Ewidencja działalności gospodarczej 14802
Ośrodek Pomocy Społecznej 4900
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4700
Urząd Stanu Cywilnego 25843
Numeracja nieruchomości 5522
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 6122
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 5900
Zezwolenia i koncesje 3748
Pisma, Deklaracje, Wnioski 32377
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 30545
Bilanse Gminy Bojadła 495
Bilanse Urzędu Gminy 425
Opinie/Uchwały RIO 21384
WPF 2013-2027 17012
Informacje o przebiegu budżetu 1997
2018 442
2017 2268
2015 3146
2014 4381
2016 2833
2012 7928
2011 3357
2013 5843
Informacje o stanie mienia komunalnego 9312
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 7243
rok 2011 3627
rok 2012 8508
rok 2013 7829
rok 2014 8011
rok 2015 4018
rok 2016 3171
rok 2017 1617
rok 2018 1414
rok 2019 294
Prognoza spłaty długu 4295
Projekty budżetu 1232
2015 2545
2016 1610
2017 1577
2018 3480
2019 650
Informacje 2208
Numery Kont Bankowych 2271
Emisja Obligacji 324
Emisja Obligacji 2013 1267
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 2113
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 2422
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 883
Sprawozdania roczne 1295
Sprawozdania kwartalne 910
Informacja o kredytach i pożyczkach 950
Opinia RIO - wykup obligacji .. 830
projekt Budżetu na 2014 896
Opinie RIO z grudnia 2014 870
Emisja Obligacji 2014 250
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 815
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 3101
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 906
Emisja Obligacji 2016 221
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 985
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 872
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1663
Emisja Obligacji 2017 270
Zaproszenie do składania ofert 868
Uchwała o emisji obligacji 858
Informacje dodatkowe 828
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 18
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 981
WODA i ŚCIEKI 736
Jakość wody do spożycia 287
Wodociąg Bojadła 9656
Wodociąg Bełcze 8851
Wodociąg Pyrnik 11803
Taryfy 1256
ZBIÓR AKTÓW PRAWNYCH 7655
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 4382
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
PRAWO 0
Plan Gospodarki Odpadami 9565
Program Ochrony Środowiska 4319
Statut Gminy 4857
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 1280
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3955
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 4349
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3990
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 4488
INFORMACJA PUBLICZNA 4786
PROJEKTY UNIJNE 916
OGŁOSZENIA O PRACY 34697
Aktualne 11524
W toku 20649
Wyniki 34886
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 67257
Aktualne 107402
W toku 37240
Wyniki 47220
Archiwalne 43120
Zapytania ofertowe 70547
Wyniki innych postępowań 36455
Plany postępowań o udzielenie zamówień 843
Rok 2017 1852
Rok 2018 1324
Rok 2019 561
OBWIESZCZENIA 195910
PETYCJE 1898
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 2056
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2474
Petycje 2016 7677
Petycje 2017 8995
Petycje 2018 4543
Petycje 2019 1098
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 3626
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2632
Informacje 2016 7446
Informacje 2017 8422
Informacje 2018 4435
Informacje 2019 1060
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 2606
Petycje Zbiorcze 2790
WYBORY / REFERENDA 4260
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 10484
Wybory uzupełniające do RG/2017 11334
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 10976
Wybory uzupełniające 2016 12901
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 19491
Referendum 2015 13212
Wybory Prezydenckie 2015 24182
Wybory Samorządowe 2014 25225
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 12451
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 4387
Informacje PKW 2686
Wybory uzupełniające 2015 14479
Wybory samorządowe 2018 15713
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 1045
PRZETARGI 94786
REJESTR INFORMACJI O ŚRODOWISKU 349527
AZBEST 6379
Azbest 2016 10714
Azbest 2017 10080
Azbest 2018 5207
Azbest 2019 729
PLANY ŁOWIECKIE 13708
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - archiwum 36266
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 27666
Oświadczenia majątkowe 532705
Wpis do rejestru działalności regulowanej 6396
Działalność Lobbingowa 4010
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4406
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 11037
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 7904
Rejestr przedszkoli niepublicznych 10529
Kontrole 9630
2012 8178
2013 7083
2019 551

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3900
Mapa serwisu 3464
Statystyki 3611
Kanały RSS 2782
Kontakt 34308