ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 1254
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10886
Ogłoszenia 137194
Dotacje dla przedszkoli 3281
Pisma, Deklaracje, Wnioski 25580
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 23051
Kontakt 21158
Jednostki organizacyjne i instytucje 29353
Oświata 6138
Poglądowa mapa Gminy 3006
Urząd Stanu Cywilnego 5569
Służba zdrowia 6530
Fundusz sołecki 7690
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 17770
Skład osobowy Rady 13724
Komisje Rady 9543
Protokoły z sesji 12687
Kadencja 2018-2023 567
Kadencja 2014-2018 2782
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 22568
TRANSMISJA NA ŻYWO OBRAD SESJI 0
Nagrania Obrad Sesji 548
Kadencja 2014-2018 436
Kadencja 2018-2023 734
Akty prawne 1081740
Projekty uchwał 22289
CO I JAK ZAŁATWIĆ 20745
Wydziały 12271
Sprawy 14604
Zbiór aktów prawnych 6865
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 3861
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 25031
Bilanse Gminy Bojadła 11
Bilanse Urzędu Gminy 7
Opinie/Uchwały RIO 15110
WPF 2013-2027 14263
Informacje o przebiegu budżetu 1849
2018 10
2017 1371
2015 2341
2014 3517
2016 2075
2012 6574
2011 2932
2013 4887
Informacje o stanie mienia komunalnego 6952
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 5726
rok 2011 3188
rok 2012 6715
rok 2013 6228
rok 2014 6352
rok 2015 2916
rok 2016 2189
rok 2017 920
rok 2018 694
Prognoza spłaty długu 3802
Projekty budżetu 1116
2015 2115
2016 1187
2017 1144
2018 1720
2019 193
Informacje 1109
Numery Kont Bankowych 1479
Emisja Obligacji 215
Emisja Obligacji 2013 645
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1049
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1154
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 462
Sprawozdania roczne 634
Sprawozdania kwartalne 475
Informacja o kredytach i pożyczkach 501
Opinia RIO - wykup obligacji .. 420
projekt Budżetu na 2014 493
Opinie RIO z grudnia 2014 442
Emisja Obligacji 2014 158
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 405
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 1410
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 487
Emisja Obligacji 2016 143
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 476
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 449
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 728
Emisja Obligacji 2017 164
Zaproszenie do składania ofert 450
Uchwała o emisji obligacji 437
Informacje dodatkowe 450
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 12
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 487
WODA i ŚCIEKI 457
Jakość wody do spożycia 172
Wodociąg Bojadła 4149
Wodociąg Bełcze 3648
Wodociąg Pyrnik 4752
Taryfy 713
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 8509
Program Ochrony Środowiska 3718
Statut Gminy 4184
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 805
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3437
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 3804
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3438
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 3848
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 13324
Działalność Lobbingowa 2620
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 13023
Ośrodek Pomocy Społecznej 4259
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4082
Urząd Stanu Cywilnego 21629
Numeracja nieruchomości 4624
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 5072
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 5146
Zezwolenia i koncesje 3236
Ogłoszenia o pracy 28367
Aktualne 9374
W toku 15963
Wyniki 24434
Wpis do rejestru działalności regulowanej 5723
Przetargi 72549
Oświadczenia majątkowe archiwalne 4060
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Kontrole 8357
2012 7218
2013 6042
2019 91
WYBORY / REFERENDA 3942
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 6726
Wybory uzupełniające do RG/2017 7785
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 7613
Wybory uzupełniające 2016 9204
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 14116
Referendum 2015 9589
Wybory Prezydenckie 2015 18418
Wybory Samorządowe 2014 20458
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 10158
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 417
Informacje PKW 1742
Wybory uzupełniające 2015 11325
Wybory samorządowe 2018 7855
Obwieszczenia Wójta 136035
Petycje 1634
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1583
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 2201
Petycje 2016 5238
Petycje 2017 5610
Petycje 2018 2205
Petycje 2019 134
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 2348
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 2277
Informacje 2016 4891
Informacje 2017 5173
Informacje 2018 2140
Informacje 2019 93
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 1712
Petycje Zbiorcze 1647
Oświadczenia majątkowe 431443
Rejestr informacji o środowisku 279086
Azbest 5822
Azbest 2016 7034
Azbest 2017 6491
Azbest 2018 2716
Zamówienia publiczne 54247
Aktualne 86255
W toku 26025
Wyniki 35261
Archiwalne 31552
Zapytania ofertowe 58893
Wyniki innych postępowań 25430
Plany postępowań o udzielenie zamówień 676
Rok 2017 1346
Rok 2018 863
Rok 2019 106
Plany Łowieckie 7378
Informacja publiczna 3601
Zamówienia publiczne - archiwum 30250
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 9575
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 6528
Rejestr przedszkoli niepublicznych 9267

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3607
Mapa serwisu 3178
Statystyki 3346
Kanały RSS 2563
Kontakt 29977

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach