ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności - Nowy BIP 9226
Ogłoszenia 85473
Dotacje dla przedszkoli 470
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 15675
Godziny urzędowania 3450
Kontakt 13183
Jednostki organizacyjne i instytucje 20323
Oświata 4025
Poglądowa mapa Gminy 2844
Urząd Stanu Cywilnego 3491
Służba zdrowia 4238
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 12106
Skład osobowy Rady 7127
Komisje Rady 6563
Protokoły z sesji 3811
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 7454
Akty prawne 532486
Projekty uchwał 8389
Budżet i Finanse 3
Informacje dotyczące budżetu 15486
Opinie/Uchwały RIO 7981
WPF 2013-2027 10248
Informacje o stanie mienia komunalnego 4051
Informacje o przebiegu budżetu 1441
2017 82
2016 664
2015 981
2013 3482
2011 2144
2012 4438
2014 2133
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 3989
rok 2011 2320
rok 2012 4653
rok 2013 4295
rok 2014 4287
rok 2015 1561
rok 2016 825
rok 2017 61
Prognoza spłaty długu 2782
Projekty budżetu 678
2015 1354
2016 379
2017 366
Informacje 84
Rok 2016 161
Zbiór aktów prawnych 5022
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 2974
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
Emisja Obligacji 2013 4489
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 5001
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5866
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 2384
Sprawozdania roczne 3378
Sprawozdania kwartalne 2123
Informacja o kredytach i pożyczkach 2350
Opinia RIO - wykup obligacji .. 2212
projekt Budżetu na 2014 2287
Opinie RIO z grudnia 2014 1936
Emisja Obligacji 2014 1606
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 1915
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 5287
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 1785
Emisja Obligacji 2016 413
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 468
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 399
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 681
Emisja Obligacji 2017 83
Zaproszenie do składania ofert 63
Uchwała o emisji obligacji 50
informacje dodatkowe 62
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 0
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 35
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 6258
Program Ochrony Środowiska 2638
Statut Gminy 3113
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 2565
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 2811
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 2525
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 2860
Konkurs na realizację zadań publicznych, organizacje pozarządowe 52036
Nabór do komisji konkursowych 7087
Działalność Lobbingowa 549
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 9839
Ośrodek Pomocy Społecznej 3133
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3093
Urząd Stanu Cywilnego 15254
Numeracja nieruchomości 3107
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 3700
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 3897
Zezwolenia i koncesje 2385
Wpis do rejestru działalności regulowanej 4182
Pisma, Deklaracje, Wnioski 16626
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7791
Co i jak załatwić 13314
Wydziały 7250
Sprawy 8661
Zamówienia publiczne 34545
Aktualne 46033
W toku 13569
Wyniki 19878
Archiwalne 16712
Zapytania ofertowe 33479
Wyniki innych postępowań 11877
Plany postępowań o udzielenie zamówień 155
Rok 2017 373
Ogłoszenia o pracy 18382
Aktualne 5718
W toku 10455
Wyniki 12741
Przetargi 37480
Zamówienia publiczne - archiwum 21622
Sprawy petentów 2082
Oświadczenia majątkowe archiwalne 2957
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Oświadczenia majątkowe 232985
Obwieszczenia Wójta 59838
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 7262
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4723
Rejestr przedszkoli niepublicznych 7194
Kontrole 5981
2012 5530
2013 4482
Jakość wody do spożycia 761
Wodociąg Bojadła 2290
Wodociąg Bełcze 1560
Wodociąg Pyrnik 2079
Petycje 852
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 707
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 1238
Petycje 2016 1430
Petycje 2017 857
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 535
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 1330
Informacje 2016 1326
Informacje 2017 744
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 399
Petycje Zbiorcze 237
WYBORY / REFERENDA 2892
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 1288
Wybory uzupełniające do RG/2017 2460
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 2745
Wybory uzupełniające 2016 3652
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 6257
Referendum 2015 4633
Wybory Prezydenckie 2015 10348
Wybory Samorządowe 2014 13347
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6997
Informacje PKW 353
Wybory uzupełniające 2015 6857
Rejestr informacji o środowisku 170889
Azbest 3973
Azbest 2016 1678
Azbest 2017 1217
Fundusz sołecki 2547
Plany Łowieckie 1714
Informacja publiczna 1283

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 2770
Mapa serwisu 2327
Statystyki 2560
Kanały RSS 1898
Kontakt 19936

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach