ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 382
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9543
Ogłoszenia 113548
Dotacje dla przedszkoli 2027
Pisma, Deklaracje, Wnioski 21441
Gmina Bojadła 13
Dane teleadresowe 19751
Godziny urzędowania 4618
Kontakt 17577
Jednostki organizacyjne i instytucje 25583
Oświata 5291
Poglądowa mapa Gminy 2938
Urząd Stanu Cywilnego 4735
Służba zdrowia 5566
Akty prawne 835881
Projekty uchwał 15724
Co i jak załatwić 17571
Wydziały 10099
Sprawy 11899
Rada Gminy 4
Informacje teleadresowe 15256
Skład osobowy Rady 10449
Komisje Rady 8097
Protokoły z sesji 9051
Informacje o terminach sesji i porządek obrad 14629
Zbiór aktów prawnych 6186
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego 3498
ZINTEGROWANY PORTAL PRAWA MIEJSCOWEGO 1
BUDŻET I FINANSE 3
Informacje dotyczące budżetu 20780
Opinie/Uchwały RIO 11560
WPF 2013-2027 12429
Informacje o stanie mienia komunalnego 5583
Informacje o przebiegu budżetu 1713
2017 755
2016 1447
2015 1794
2013 4190
2011 2568
2012 5598
2014 2918
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 4938
rok 2011 2809
rok 2012 5820
rok 2013 5329
rok 2014 5405
rok 2015 2307
rok 2016 1582
rok 2017 541
rok 2018 245
Prognoza spłaty długu 3401
Projekty budżetu 968
2015 1771
2016 856
2017 838
2018 851
Informacje 567
Numery Kont Bankowych 772
Emisja Obligacji 109
Emisja Obligacji 2013 223
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 342
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 411
Uchwała XXXIII/193/2013 w sprawie emisji obligacji .... 153
Sprawozdania roczne 240
Sprawozdania kwartalne 151
Informacja o kredytach i pożyczkach 178
Opinia RIO - wykup obligacji .. 155
projekt Budżetu na 2014 179
Opinie RIO z grudnia 2014 145
Emisja Obligacji 2014 63
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 149
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 500
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 176
Emisja Obligacji 2016 57
Zaproszenie do składania ofert i pakiet informacyjny 153
Uchwały budżetowa i WPF, oraz aktualne po zmianach 152
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwartalne 0
Opinie RIO 0
Informacje dodatkowe 249
Emisja Obligacji 2017 57
Zaproszenie do składania ofert 149
Uchwała o emisji obligacji 145
Informacje dodatkowe 149
Opinie RIO 0
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu 0
Sprawozdania kwatratne z wykonania budżetu 6
Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert 179
WODA i ŚCIEKI 96
Jakość wody do spożycia 47
Wodociąg Bojadła 1070
Wodociąg Bełcze 839
Wodociąg Pyrnik 1085
Taryfy 238
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI 4760
Prawo 0
Plan Gospodarki Odpadami 7605
Program Ochrony Środowiska 3254
Statut Gminy 3696
Strategia Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2014-2020 442
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Bojadła 2008-2015 3042
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BOJADŁA 2008-2015 3360
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZE 2008-2015 3049
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SIADCZA 2008-2015 3429
Działalność Lobbingowa 1721
Procedury 0
Ewidencja działalności gospodarczej 11710
Ośrodek Pomocy Społecznej 3791
Rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3654
Urząd Stanu Cywilnego 18616
Numeracja nieruchomości 3994
Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 4450
Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg 4659
Zezwolenia i koncesje 2880
Ogłoszenia o pracy 23766
Aktualne 7718
W toku 13107
Wyniki 18792
Wpis do rejestru działalności regulowanej 5158
Przetargi 56929
Oświadczenia majątkowe archiwalne 3545
Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 0
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 0
Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014) 0
Kontrole 7354
2012 6459
2013 5328
Obwieszczenia Wójta 100971
WYBORY / REFERENDA 3378
Wybory uzupełniające do RG/2/2017 4063
Wybory uzupełniające do RG/2017 5237
Wybory uzuepłniające nr 2/2016 5327
Wybory uzupełniające 2016 6642
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 10375
Referendum 2015 7225
Wybory Prezydenckie 2015 14692
Wybory Samorządowe 2014 17158
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 8695
Informacje PKW 1035
Wybory uzupełniające 2015 9242
Wybory samorządowe 2018 769
Oświadczenia majątkowe 339569
Petycje 1328
Przedmiot petycji i sposób jej wniesienia 1246
Petycje składane do Wójta Gminy Bojadła 1800
Petycje 2016 3474
Petycje 2017 3417
Petycje 2018 835
Petycje składane do Rady Gminy w Bojadłach 1487
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Wójta 1890
Informacje 2016 3182
Informacje 2017 2985
Informacje 2018 691
Informacje o sposobie załatwienia petycji składanych do Rady Gminy 1111
Petycje Zbiorcze 951
Zamówienia publiczne 45616
Aktualne 68370
W toku 20295
Wyniki 27978
Archiwalne 24360
Zapytania ofertowe 47260
Wyniki innych postępowań 19201
Plany postępowań o udzielenie zamówień 461
Rok 2017 905
Rok 2018 462
Rejestr informacji o środowisku 229827
Azbest 5182
Azbest 2016 4468
Azbest 2017 3916
Azbest 2018 1121
Plany Łowieckie 4011
Informacja publiczna 2612
Zamówienia publiczne - archiwum 26458
Fundusz sołecki 5349
Rejestry i ewidencje 0
Wykaz archiwów, ewidencji i rejestrów 8616
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 5669
Rejestr przedszkoli niepublicznych 8333

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 3249
Mapa serwisu 2815
Statystyki 3026
Kanały RSS 2314
Kontakt 25598

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach